Disciplina Fiziologie şi Neuroştiinţe Fundamentale

Fiziologie an universitar 2018-2019

Bibliografie Programa Cursuri Sem I Sem II Lucrari practice Sem I Sem II Examen practic Examen teoretic Restanta si marire de nota

NORME ACTIVITATE STUDENTI 2018/2019

Bibliografie pentru examen

În limba română

1. Materialul prezentat la curs, disponibil pe Pag. web.
2. Fiziologie Medicală. Ed. în limba română Ed. în limba română. Ed. Hipocrate. 2017
3. Neuroștiințe - principii fundamentale - L. Zăgrean
4. Elemente de neurobiologie - L. Zăgrean


În limba engleză

1. Textbook of Medical Physiology, Arthur C. Guyton, John E. Hall - ed.9 sau 10
2. Textbook of Medical Physiology, Walter Boron, Emile L. Boulpaep - ed.3
3. Physiological Basis of Medical Practice - John B. West - ed. 12
4. Principles of Human Physiology - William Germann, Cindy Stanfield
5. Review of Medical Physiology - W.F. Ganong - ed. 17
6. Molecular Biology of the Cell - W. Alberts, A. Bray

Programă analitică

PROGRAMA ANALITICA A CURSULUI SI A LUCRARILOR PRACTICE
(3 semestre, curs 144 ore, lucrari practice 128 ore)

Curs

• Introducere în fiziologie
- Obiectul fiziologiei ca stiinta a logicii vietii cu caracter integrativ.
- Fiziologia ca stiinta experimentala si clinica : rolul experimentului ; rolul observatiei clinice.
- Fiziologia româneasca: contributii, perspective.
- Metode moderne de cercetare si explorare functionala.
• Homeostazia principalelor compartimente hidrice
- Apa extracelulara, intracelulara, transcelulara : volume ; subcompartimente ; presiuni hidrostatice, osmotice, coloid-osmotice ; principii de determinare.
- Conceptul de "Mediu Intern" cu compoztie constanta ( Claude Bernard, "Introducere In Studiul Medicinei Experimentale", Paris, 1865 ).
- Echilibrul hidric electrolitic si osmotic: volemia constanta, izoionia, iyotonia; schimburile hidro-electrolitice între compartimentele hidrice; echilibrul aport/ eliminare.
- Posibilitatile si limitele homeostaziei ; cauze de dezechilibru: deshidratarile hipo-,izo, hipertonice; hiperhidratarile hipo-, izo, hipertonice.

• Fiziologia tractului alimentar
- Caractere generale ale functiilor secretoare si motoare: conditii optime de activitate pentru enzimele digestive;mecanisme nervoase de reglare; rolul SNV extrinsec ; rolul plexurilor intramurale; sistemul endocrin difuz al tractului digestiv (sistemul APUD); mecanisme generale de transport trans- epitelial utilizate în absorbtie; functia motorie a musculaturii netede; reflexul mienteric; rolul mediatiri NANC
- Secretia salivara: mecanisme de producere si compozitie; roluri digestive si extra-digestive; reglare.
- Secretia gastrica: mecanisme de producere si compozitie; roluri; reglare; investigare experimentala si explorare functionala clinica (importanta testelor dinamice); modele naturale clinice de hipo- si hipersecretie gastrica.
- Secretia exocrina a pancreasului: mecanisme de producere, compozitie; roluri; reglare; mecanismele defensei autolitice (semnificatia clinica).
- Secretia biliara: mecanisme de producere, compozitie; bila hepatica/ bila veziculara (comparatie); rolul si semnificatia principalelor componente; acizii biliari. (importanta raportului lor cu colesterolul si lecitina); pigmentii biliari (repartitia lor normala în sânge, scaun, urina); reglare ( factori coleretici si anti- coleretici); principii de explorare functionala; icterul ca model de dereglare.
- Secretia mucoasei intestinului subtire : mecanisme secretoare, compozitie; roluri în digestie; avantajele cuplarii ultimei faze a digestiei cu începutul absorbtiei; reglare ; principii de explorare functionala.
- Secretia în intestinul gros: mecanisme secretoare, compozitie ; roluri ; flora saprofita echilibrata; reglare.
- Absorbtia: intestinul subtire ca sediu preferential; specializari morfo-functionlae; celelalte sedii ale absorbtiei; mecanisme de transport pentru produsii finali de digestie; absorbtia monozaharidelor; absorbtia aminoacizilor; absorbtia acizilor grasi; absorbtia vitaminelor; absorbtia apei si a electrolitilor; principii de explorare functionala; mal absorbtia
- Functia motorie a tractului alimentar: masticatia si deglutitia: mecanisme, etape, reglare; functia de depozit, amestec si evacuare a stomacului; disfunctii motorii în etajul superior al tractului alimentar; motilitatea cailor biliare; motilitatea intestinului subtire; motilitatea intestinului gros; mecanisme generale si locale de reglare neuro-humorala; disfunctii motorii intestinale si biliare.
• Fiziologia metabolismului energetic ; bilantul energetic echilibrat
- Cheltuielile de energie: cheltuieli fixe; metabolismul bazal; cheltuieli energetice variabile; principii de determinare.
- Echilibrul foame-satietate si comportamentul alimentar.
- Valoarea energetica a principiilor alimentare (ratia alimentara) : criterii cantitative ; criterii calitative ; consecintele unei ratii alimentare neadecvate.
- Termoreglarea : mecanisme de termodispersie si termogeneza ; rolul termostatului hipotalamic ; variatii fiziologice ; termoreglarea la nou nascut ; limitele echilibrului ; adaptarea si aclimatizarea la valori extreme de temperatura ambianta ; depasirea limitelor homeostaziei. (febra, hipertermia exogena, hipotermia).
• Fiziologia glandelor endocrine
- Introducere în fiziologia endocrina. Hormonii: clasificare; mecanisme generale de sinteza, secretie, activare, inactivare, excretie; interactiune cu receptorii membranari si intracelulari; mecanisme generale de reglare; definitia clasica si revizuirea actuala; traductorii neuro-endocrini; opioidele; bioritmurile. Scoala româna de Endocrinologie.
- Glanda hipofiza si relatiile hipotalamo-hipofizare. Lobul anterior al hipofizei: sistemul port (Gr. Popa si U. Fielding); neuro-hormonii hipotalamici ( releasing/inhibiting). Hormonii hipofizei anterioare: sinteza, secretie, forme circulante; interactiune cu receptorii; rol fiziologic; reglare. Tractul hipotalamo-hipofizar si hipofiza posterioara. ADH, oxitocina: sinteza, secretie, forme circulante; interactiune cu receptorii; rol fiziologic; reglare. Principii de investigare. Modele experimentale si clinice.
- Fiziologia glandei tiroide. Hormonii tiroidieni ; sinteza, secretie, forme circulante ; interactiune cu receptorii ; rol fiziologic ; reglare. Principii de investigare. Hipo- si hipertiroidismul.
- Reglarea endocrina a echilibrului fosfo-calcic. (eFC). Definitia echilibrului. Componentele : aportul, formele circulante, stocare (structura functionala a osului), excretia. Rolul PTH : sinteza, secretie,forme circulante ; interactiune cu receptorii; rol fiziologic; reglare. Rolul calcitoninei: sinteza, secretie, forme circulante; interactiune cu receptorii; rol fiziologic; reglare. Vitamina D ca hormon (I, 24, dihidroxi-cholecalciferolul). Explorarea functtionala a eFC. Modele clinice ale dezechilibrului FC.
– Glanda supra renala. Medulosuprarenala (MSR).
Catecholaminele: sinteza, secretie, forme circulante; interactiune cu receptorii; rol fiziologic; reglare. Alti hormoni MSR. Integrarea MSR în sistemul simpato-adrenal; reactia de “alarma “ (W. Cannon). Feocromocitomul. Corticosuprarenala (CSR). Organizare morfo-functionala. Biosinteza generala a hormonilor. Glucocorticoizii: sinteza, secretie, forme circulante; interactiune cu receptorii; rol fiziologic; reglare; reactia de stress; avantaje si precautii in utilizarea terapeutica. Mineralocorticoizii; sinteza, secretie, forme circulante; interactiune cu receptorii; rol fiziologic; reglare. Sexosteroizii CSR. Principii de investigare clinica. Modele clinice de deficit si exces functional al CSR.
– Pancreasul endocrin. Organizarea functionala a insuleleor Langerhans. Insulina: istoricul descoperirii; sinteza, secretie, forme circulante; interactiune cu receptorii; rol fiziologic; reglare; deficitul si excesul de insulina; semnificatie clinica; modele experimentale. Glucagonul: sinteza, secretie, forme circulante interactiune cu receptorii; rol fiziologic; reglare. Alti hormoni pancreatici (somatostatina, polipeptidul pancreatic). Concluzii cu privire la hemostazia glicemica. sinteza, secretie, forme circulante; interactiune cu receptorii; rol fiziologic; reglare; Explorare functionala.
– Functia endocrina a gonadelor. Scurta prezentare a celor patru programe de diferentiere sexuala: sex cromozomial; sex gonadal; sex fenotipic; sex comportamental.
– Testicolul. Structura functionala Hormonii steroizi si peptidici: sinteza, secretie, forme circulante; interactiune cu receptorii; rol fiziologic; reglare.Pubertatea si andropauza. Explorare functionala. Deficitul si excesul de hormoni testiculari.
– Ovarul. Structura functionala. Activitate clinica la femeia adulta în afara sarcinii; ciclul ovarian; ciclul uterin si menstrual; coordonarea hipotalamo-hipofizara: importanta secretiei pulsatile de Gn-RH. Esteogenii, progesteronul si hormonii peptidici: sinteza, secretie, forme circulante; interactiune cu receptorii; rol fiziologic; reglare. Variatii fiziologice ale secretiei: copilaria si pubertatea; sarcina si functia endocrina a placentei; menopauza. Explorare functionala. Disfunctii.
– Glanda pineala. Hormonii indolici si peptidici: sinteza, secretie, forme circulante; interactiune cu receptorii; rol fiziologic; reglare. Rolul de “ceasornic” endocrin.
Realizari românesti în pinealogie.
• Sângele
– Functiile sângelui-enumerare pe scurt, comentarii. Hematocritul. Volemia; sângele circulant si stagnant. Mecanismele trecerii in rezerva si ale mobilizarii sângelui. Variatiile volemiei. Reglarea volemiei.
– Compozitii si proprietatile fizico-chimice ale sângelui (culoare, densitate, vâscozitate, presiune osmotica). Variatii. Osmoreglare.
– Functia de mentinere a echilibrului acido-bazic. Mecanisme fizico-chimice. Mecanisme biologice. Reglarea PH-ului intracelular. Particularitati ale echilibrului acido-bazic în SNC. Parametrii echilibrului acido-bazic. Deficitul anionic. Dezordini acido-bazice, simple si complexe.
Acidozele si alcalozele.
– Functia de transport a gazelor respiratorii. Eritrocitele. Transportul O2 si CO2.
– Functia de aparare specifica. Imunofiziologia.
Limfocitele.
– Functia de aparare nespecifica celulara. Leucocitele. – Functia de mentinere a echilibrului fluido-coagulant. Hemostaza. Fibrinoliza. Aplicatii terapeutice ale sângelui. Transfuzia. Grupele sanguine.
• Respiratia
- Ventilatia pulmonara. Volume si capacitati pulmonare. Mecanica ventilatiei. Complianta. Bucla flux-volum. Distributia ventilatiei.
- Perfuzia pulmonara. Raportul V/ Q. Difuziunea alveolo-capilra.
- Reglarea neuro-umorala a respiratiei. Reflexe respiratori. Rolul chemoreceptorilor periferici si centrali.
• Aparatul cardio-vascular
- Fiziologia inimii. Muschiul cardiac. Inotropismul.
- Factorii ce-l determina. Pompa cardiaca. Ciclul cardiac.
Manifestari periferice ale activitatii inimii.
Fonocardiograma.
- Sistemul excito-conductor al inimii. Excitabilitatea. Automatismul. Conductibilitatea. Particularitati. Factori ce le influenteaza.
- Electrocardiograma. Derivatiile standard. Derivatiile bipolare si unipolare. Derivatiile precordiale. Derivatiile ortogonale (frank). Vectorcardiografia.
- ECG (II). Analiza unei electrocardiograme normale. Electrocardiograma în tulburarile de ritm,de conducere, în hipertrofii ale cavitatilor si în tulburari de irigatie coronariana.
- Performanta cardiaca. Factorii ce o determina. Parametrii sistolici si diastolici ai performantei.
- Reglarea performantei cardiace prin mecanisme intrinseci si extrinseci. Insuficienta cardiaca.
- Hemodinamica. Marea si mica circulatie. Legile fizice care guverneaza circulatia. Circulatia arteriala. Factorii determinanti.
- Microcirculatia. Particularitati regionale. Reglare.
- Circulatia venoasa. Presiunea venoasa centrala. Mecanismul întoarcerii venoase.
- Reglarea neuro-umorala a circulatiei sângelui. Hemodinamica regionala (coronariana, cerebrala, cutanata, hepatica, pulmonara, renala).
• Excretia renala
- Functiile rinichiului. Mecanismele formarii urinii. Ultrafiltrarea. Principiul clearance. Feed- back-ul tubulo-glomerular.
- Fiziologia tubului urinifer. Reabsorbtie. Secretie. Mecanisme de economisire.
- Mecanisme de epurare renala. Excretia catabolotilor azotati. Mecanismul de dilutie si concentratie.
- Diureza. Reglarea functiei renale. Mictiunea.
• Sistemul muscular
- Muschiul striat scheletic. Secusa. Tetanosul. Relatii forta-lungime. Relatii forta-viteza. Caldura musculara. Contractiile izometrice si izotonice. Culturismul. Oboseala si febra musculara. Unitatea motorie. Transmiterea neuro-musculara.
• Fiziologia sistemului nervos si a organelor de simt
- Fiziologia generala a S.N. proprietatile neuronului. Transmiterea neuro-neuronala si neuro- musculara. Neurotransmitatorii.
- Controlul nervos al activitatii motorii somatice. Reglajul tonusului si al posturii. Controlul motor automat. Echilibrul. Controlul motor voluntar. Dexteritati motori.
- Fiziologia sistemului nervos vegetativ. Hipotalamusul. Integrarea functiilor cardinale. Termoreglarea.
- Activitatea nervoasa superioara veghea si somnul. Învatarea
- Memoria. Reflexele conditionate. Activitati specifice omului. Constiinta.
- Creativitatea. Credinta.
- Fiziologia vederii. Procesele functionale de la nivelul ochiului.
- Fiziologia auzului. Procesele functionale de la nivelul urechii externe, medii si interne. Gustul. Mirosul. Exteroceptia.

Lucrari practice

- Compartimentele apei din organism. Metode de determinare.
- Saliva : metode de recoltare ; punerea în evidenta a : calciului, fosforului, sulfocianatului de potasiu ; functia excretorie a salivei (excretia iodului) ; actiunea amilazei salivare asupra amidonului
- Endoscopia – metoda de explorare a tubului digestiv ; sucul gastric : metode de recoltare ; dozarea acidului clorhidric în sucul gastric ; evidentierea acidului clorhidric liber în sucul gastric.
- Sucul gastric : punerea în evidendenta a produsilor de digestie gastrica (actiunea enzimatica asupra proteinelor) ; activitatea clorhidropeptica a sucului gastric ; actiunea labfermentului asupra proteinelor din lapte ; evidentierea acidului lactic în sucul gastric.
- Explorarea functiei biliare. Rolul sarurilor biliare : a) emulsionarea lipidelor ; b) solubilizarea colesterolului ; reactii de recunoastere a pigmentilor biliari: Gmelin, Rosenbach, albastru de metilen.
- Sucul pancreatic : metode de recoltare ; dozarea amilazei pancreatice în urina.
- Explorarea motilitatii digestive. Explorarea radiologica a motilitatii a tubului digestiv; controlul umoral al motilitatii gastrointestinale (baia de organ). - Explorarea radiologica a hipofizei; Explorarea efectului melanocitostimulator al excesului de ACTH la broasca; teste de sarcina; explorarea rolului ADH în echilibrul hidric. - Explorarea efectelor periferice ale hormonilor tiroidieni- metabolismul bazal.
- Explorarea efectelor periferice ale hormonilor tiroidieni- reflexograma achileana; explorarea functionala si morfologica a tioroidei: scintigrama tiroidiana, iodocaptarea tiroidiana, echografia tiroidiana.
- Explorarea echilibrului fosfocalcic cu rol în excitabilitatea neuor-musculara : a) semnele clinice ale hiperexcitabilitatii neuro-musculare : Chwostek, Weiss, Trousseau ; b) reobaza si cronaxia- parametrii ai excitabilitatii neuro-musculare ; c) electromiograma în diagnosticul tetaniei si al spasmofiliei.
- Explorarea secretiei de insulina prin : a) proba simpla a hiperglicemiei provocate ; b) proba hiperglicemiei provocate si dozarea radioimunologica a insulinei (RIA) = insulinemie.
- Spinalizarea broastei. Descoperirea si studiul cordului de broasca in situ. Efectul temperaturii a supra frecventei cardiace. Punerea in evidenta a centrilor de automatism pe cordul de broasca.
- Legea inimii (Frank-Starling).
- Influenta ionilor si a mediatorilor pe cordul de broasca izolat pe canula Straub.
- Influenta nervului vag asupra cordului de broasca.
- Cardiografia directa.
- Manifestari ale ciclului cardiac.
- Apexocardiograma. Carotidograma. Jugulograma.
- Manifestari ale ciclului cardiac. Zgomotele cardiace. Fonocardiograma EKG.
- Timpii sistolici.
- Explorarea functiei respiratorii. Determinarea volumelor pulmonare. Determinarea debitelor ventilatorii . VEMS.
- Gazele respiratorii. Dozarea oxigenului si a bioxidului de carbon in aerul expirat si alveolar (aparatul Orsat).
- Tensiunea arteriala. Probe. Clinostatism; Ortostatism; Efort; Test presor la rece. EKG de efort. Studiul prin metode clinice al presiunii venoase centrale. Capilaroscopia.
- Numaratoarea de hematii. Determinarea hematocritului. Indici eritrocitari.
- Studiul hemoglobinei. Dozarea hemoglobinei. Spectroscopia hemoglobinei. Cristalele Teichman.
- Numaratoarea de leucocite. Formula leucocitara.
- Hemoliza VSH.
- Grupele sanguine, sistemul AOB, sistemul Rh.
- Proprietatile sângelui.
- Explorarea hemostazei. Timpul de sângerare. Testul fragilitatii capilare. Numaratoarea de trombocite. Timpul de coagulare. Timpul Quick.
- Explorarea functiei renale. Proprietatile fizice ale urinei. Proba de dilutie si concentratie.
- Clearance de uree si creatinina.
- Studiul echilibrului acido-bazic. Seminar din sânge. - Secusa si tetanosul muschiului striat. Dependenta travaliului muschiului scheletic de sarcina la care este supus. Curba oboselii.
- Laba galvanoscopica. Legile iradierii reflexelor medulare. Analiza arcului reflex.
- EEG, EMG. Explorarea analizatorului optic si acustico-vestibular

Program didactic
Program curs fiziologie
Semestrul 1
Bibliografie cursuri semestrul I - actualizat 03.01.2019

Nr. Curs Lector Perioada
1 Curs introductiv; Norme şi principii de colaborare - suport curs Prof. Leon Zagrean 1-5 OCT
2 Mecanisme celulare ale excitabilităţii Generarea, transmiterea si procesarea semnalului in sistemul nervos Fiziologia senzoriala - suport curs Prof. Leon Zagrean 8-12 OCT
3 Transmiterea şi procesarea semnalului în sistemul nervos - suport curs - suport curs Prof. Leon Zagrean 15-19 OCT
4 Fiziologia aparatului Neuro-muscular - suport curs Dr. Mihai Ghita 22-26 OCT
5 Fiziologia aparatului auditiv - suport curs
Muschi neted - suport curs
Dr. Mihai Ghita 29 OCT- 2 NOV
6 Aparatul vestibular, senzatia somestezica si chemoreceptia - suport curs Dr. Mihai Ghita 5-9 NOV
7 Durere - suport curs
SNV - suport curs
Dr. Mihai Ghita 12-16 NOV
8 CURS ANALIZATOR VIZUAL - suport curs Dr. Mihai Ghita 19-23 NOV
9 Fiziologia integrativa a sistemului nervos - suport curs Prof. Leon Zagrean 26-30 NOV
10 Sange I - suport curs ; note curs Dr. Ioana Stefanescu 3-7 DEC
11 Sange II - suport curs ; note curs Dr. Ioana Stefanescu 10-14 DEC
12 Sange III - suport curs ; note curs Dr. Ioana Stefanescu 17-21 DEC
13 Echilibrul acido-bazic 1 - suport curs ; note curs Dr. Adrian Rosca 7-11 IAN
14 Echilibrul acido-bazic 2 - suport curs ; note curs Dr. Adrian Rosca 14-18 IAN
Semestrul 2
Nr. Curs Lector Perioada
Program lucrari practice fiziologie
Semestrul 1
Nr. Lucrare practica Perioada
1 Notiuni introductive, norme de protectie in laborator 01/10 - 05/10
2 Bazele excitabilitatii si conducerii nervoase
Explorarea conducerii nervoase - BIOPAC
08/10 - 12/10
3 Explorarea arcului reflex si a ROT
Secusa, tetanos, oboseala musculara
Explorarea functiei neuro-musculare - BIOPAC
15/10 - 19/10
4 EEG - BIOPAC
Fiziologia analizatorului acustico-vestibular - explorare clinica, audiometrie
22/10 - 26/10
5 Fiziologia vederii - explorarea acuitatii vizuale, a vederii cromatice si a campului vizual (perimetrie - OPTOPOL) 29/10 - 02/11
6 Numaratoarea eritrocitelor, leucocitelor si a trombocitelor. Hemoleucograma. 05/11 - 9/11
7 Hemoglobina: spectroscopie, cristale Teichmann. Hematocritul. Indici eritrocitari. 12/11 - 16/11
8 Hemostaza primara si secundara (teste de coagulare, timp de sangerare, test de fragilitate capilara). Fibrinoliza. 19/11 - 23/11
9 Grupele sanguine (sistemul ABO si Rh). Rezistenta globulara. VSH. 26/11 - 30/11
10 Seminar - Fiziologia sistemului nervos, sistemului muscular si a organelor de simt
Refacerea lucrarilor practice
03/12 - 07/12
11 Echilibrul acido-bazic - parametri de apreciere 10/12 - 14/12
12 Revederea buletinelor de analiza.
Refacerea lucrarilor practice
17/12 - 21/12
13 Examen practic 07/01 - 11/01
14 Examen practic - TEMATICA EXAMEN PRACTIC ANUL II Semestrul I (2018/2019) 14/01 - 18/01
Semestrul 2

Sectiunea va fi actualizata la inceputul semestrului II

Nr. Lucrare practica Perioada
Evaluare cunostinte
Examene practice

Fiecare grupa va sustine examenul practic conform programului de lucrari practice existent pentru semestrul I, cu asistentul de grupa.

TEMATICA EXAMEN PRACTIC ANUL II Semestrul I (2018/2019)

Pentru examene anterioare va rugam accesati ARHIVA

Examene teoretice

Planificarea examenelor teoretice - sesiunea ianuarie - februarie 2019
FIZIOLOGIE - Anul II - SEMESTRUL I - Facultatea de Medicina

Seriile Examen grila Rezultate Contestatii
VI si VIII 23.01.2019 Rezultate
II,III si IV 24.01.2019 Rezultate
I,V si VII 01.02.2019 Rezultate


Va rugam sa verificati periodic datele legate de examen in vederea aparitiei unor eventuale modificari!


Pentru mai multe detalii privind desfasurarea examenului vezi: NORME ACTIVITATE STUDENTI 2018/2019

Sustinerea examenului este conditionata de prezentarea carnetului de student sau a unui act de identitate de catre student. Participarea la examen cu telefoane mobile, dispozitive handheld sau de comunicatie, aparate de fotografiat sau filmat este strict interzisa.
Nu este necesara/permisa folosirea unei ciorne. Eventualele adnotari se pot face pe formularul cu intrebari de examen.

Corectura borderourilor se va face in mod automat prin scanare.

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE PENTRU CITIREA AUTOMATA CORECTA A REZULTATELOR

1. Verificati inainte de examen ca va cunoasteti NUMARUL MATRICOL!!!
2. Cititi instructiunile cu atentie înainte de completarea borderoului
3. Utilizati numai pix de culoare NEAGRA / ALBASTRU INCHIS pentru completare. Nu completati cu creionul! Spatiul de raspuns trebuie umplut. Umplerea incompleta a spatiului de raspuns poate atrage dupa sine citirea eronata a raspunsului de catre scanner.
4. Nu împaturiti sau sifonati borderoul.
5. Nu faceti insemnari sau mâzgâleli pe borderoul de examen
6. Nu este permisa efectuarea corecturilor, stergerii sau taieturilor pe borderou
7. Completati cu atentie numarul matricol. Corectura, procesarea si afisarea rezultatelor se face tinand cont de numarul matricol
8. Utilizati judicios timpul de examen si prevedeti un interval de timp pentru marcarea rezultatelor pe borderou
9. Responsabilitatea completarii corecte a borderoului apartine in totalitate studentului.

Examene de restanta si de marire a notei
Sesiune examene de restanta - anul II - septembrie 2019

1. Perioada recuperari absente la lucrarile practice si sustinere examen practic

In perioada **-** septembrie 2019, se vor desfasura refacerile de lucrari practice, examenul practic pentru studentii anului II care nu au sustinut acest examen in sesiunile anterioare. Refacerile si sustinerea examenului practic se desfasoara numai cu asistentul de grupa.

1. Nu este permisa sustinerea examenului practic fara refacerea tuturor lucrarilor practice la care s-a absentat.
2. Studentii ce au absentat mai mult de 30% din timpul alocat lucrarilor practice (>4 absente pe semestru) nu pot reface lucrarile absentate si pot fi declarati repetenti la disciplina fiziologie, conform Art. 30 din Regulament privind activitatea profesionala a studentilor. Refacerea acestor absente poate fi facuta in mod exceptional numai cu avizul sefului de disciplina.
3. Nu este permisa sustinerea examenului teoretic fara promovarea examenului practic.


2. Planificare examen teoretic

Examenul de semestru
Planificare examen credit


Sustinerea examenului este conditionata de prezentarea carnetului de student sau a unui act de identitate de catre student. Participarea la examen cu telefoane mobile, dispozitive handheld sau de comunicatie, aparate de fotografiat sau filmat este strict interzisa.

Nu este necesara/permisa folosirea unei ciorne. Eventualele adnotari se pot face pe formularul de examen.

Corectura borderourilor se va face in mod automat prin scanare.

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE PENTRU CITIREA AUTOMATA CORECTA A REZULTATELOR

1. Verificati inainte de examen ca va cunoasteti NUMARUL MATRICOL!!!
2. Cititi instructiunile cu atentie înainte de completarea borderoului
3. Utilizati numai pix de culoare NEAGRA / ALBASTRU INCHIS pentru completare. Nu completati cu creionul! Spatiul de raspuns trebuie umplut. Umplerea incompleta a spatiului de raspuns poate atrage dupa sine citirea eronata a raspunsului de catre scanner.
4. Nu împaturiti sau sifonati borderoul.
5. Nu faceti insemnari sau mâzgâleli pe borderoul de examen
6. Nu este permisa efectuarea corecturilor, stergerii sau taieturilor pe borderou
7. Completati cu atentie numarul matricol. Corectura, procesarea si afisarea rezultatelor se face tinand cont de numarul matricol
8. Utilizati judicios timpul de examen si prevedeti un interval de timp pentru marcarea rezultatelor pe borderou
9. Responsabilitatea completarii corecte a borderoului apartine in totalitate studentului..

3. Planificare examen de marire a calificativului

Măriri de notă sem I -
Măriri de notă sem II

Pentru informatii anterioare va rugam accesati ARHIVA